รายละเอียดหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอส

สินเชื่อบ้าน ธอส และข้อมูลเอกสารล่าสุด 2567

วันนี้เราเตรียมเรื่องของสินเชื่อบ้านจากธนาคาร ธอส และข้อมูลเอกสารล่าสุด มาให้คุณได้ลองตรวจสอบ เพื่อนำไปวางแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนผ่อนบ้านกับธนาคาร ธอส 2024 กันดีกว่า มีข้อมูลอะไรอัปเดตใหม่และน่าสนใจบ้าง มาติดตามไปพร้อมกันดีกว่า

ทำไมหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและข้อมูลเอกสารล่าสุดอัปเดตทุกปี

ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนเรื่องการซื้อบ้าน ต้องเข้ามาตรวจสอบขั้นตอนอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอส pantip รีวิว และข้อมูลเอกสารล่าสุดกันให้ดีก่อน เพราะในแต่ละปีนั้นสถานการณ์ของเศรษฐกิจทั้งในไทยและโลกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ถ้าเคยดูสินเชื่อเอาไว้เมื่อนานมาแล้ว หากเริ่มมีโอกาสในการกู้ปีนี้ก็จำเป็นที่จะต้องตามหาข้อมูลใหม่ เพื่อเตรียมเอกสารขอสินเชื่อบ้าน ธอส pantip ได้ช่วยกันให้ข้อมูลเอาไว้ เพราะการมีเอกสารที่ครบ และครอบคลุมมากเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสในการผ่านการอนุมัติมากขึ้นเท่านั้น

กู้บ้าน ธอส. และข้อมูลเอกสารล่าสุดมีอะไรบ้าง

เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าต้องการตารางผ่อนบ้าน ธอส 2567 และข้อมูลเอกสารล่าสุดต้องเตรียมอะไรบ้าง การเตรียมตัวได้เร็วมากเท่าไรยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้ขั้นตอนการพิจารณาเร็วมากขึ้นเท่านั้น

  1. เอกสารส่วนบุคคลกู้บ้าน ธอส

คุณจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบมรณะบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส ถ้าคุณมีข้อมูลส่วนไหนก็สามารถเตรียมมาตามขอบเขตเบื้องต้นเหล่านี้กันได้เลย

  1. เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมทั้งสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ แบบฉบับจริง สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ และหากมีสำเนาใบประกอบวิชาชีพก็ควรนำมายื่นกู้ด้วย

  1. เอกสารหลักประกัน

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาวางมัดจำ สำเนาสัญญากู้เงิน สำเนาสัญญาจำนอง รวมทั้งส่วนของบันทึกต่อท้าย ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3ก หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2 ทุกหน้า ใบอนุญาตปลูกสร้างต่อเติม แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง และสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง มีข้อมูลส่วนไหนก็สามารถยื่นได้เพื่อให้ดำเนินการต่อง่ายขึ้น

รวมคำถามการกู้บ้าน ธอส และข้อมูลเอกสารล่าสุด

เรามาดูคำถามยอดนิยมของการกู้บ้านที่ ธอส และข้อมูลเอกสารล่าสุดกันดีกว่า มีอะไรที่เป็นคำถามยอดนิยมบ้าง โดยอาจเป็นคำถามที่คุณกำลังสงสัยอยู่ก็เป็นได้

  • เช็คผลอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอส

คุณสามารถตรวจสอบได้กับทางเจ้าหน้าที่ที่สาขาที่คุณทำการยื่นกู้กันได้เลย

  • ภาระหนี้เยอะอยากซื้อบ้าน ขอสินเชื่อบ้านอย่างไรให้ผ่าน

ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนถ้ามีรายได้ที่แน่นอน และสามารถแสดงให้กับธนาคารเห็นได้ก็จะมีความง่ายในการขอกู้ แต่ควรวางแผนการจ่ายให้ดี เพราะถ้ามีหนี้เยอะอาจส่งผลกระทบถึงกันได้ถ้าเกินขีดจำกัดของรายรับ

วันนี้ได้เห็นเรื่องของการกู้บ้านกับ ธอส และข้อมูลเอกสารล่าสุดกันไปแล้ว ส่วนที่เหลือก็คือการดำเนินการตามขั้นตอน แต่เรื่องของขั้นตอนนั้นเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่สาขาจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดอย่างแน่นอน

Scroll to Top