PopCash

PopCash

PopCash ให้ยืมเงินออนไลน์ล่าสุดอนุมัติไวมาก
เงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 เดือน

PopCash เป็นแอพเงินกู้ที่ถูกกฎหมายไหม?

สำหรับการสมัครกู้ยืมเงินผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์อย่าง PopCash นั้นบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นักเพราะการให้บริการของสินเชื่อ popcash จัดเป็นบริการเงินกู้นอกระบบนั่นเอง ซึ่งบริการเงินด่วนนอกระบบตัวดังกล่าวนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน PopCash จึงจัดเป็นการกู้ยืมเงินที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองทำให้การยืมเงินออนไลน์ผ่านแอพตัวดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมาก โดยความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินผ่านแอพ PopCash นั้นจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะแพงกว่าที่กฎหมายกำหนด และความไม่เป็นธรรมในเรื่องของสัญญาการกู้ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี เป็นต้น และด้วยเหตุนี้เองทางเราจึงไม่อยากจะแนะนำการสมัครกู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อออนไลน์ PopCash ให้แก่ท่าน ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ PopCash จะสามารถสมัครได้ง่ายใช้เอกสารน้อยแต่ในเรื่องของผลที่จะตามมาจากการกู้ยืมเงินก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งหากท่านต้องการกู้ยืมเงินทางเราแนะนำให้ท่านมองหาสินเชื่อในระบบแทนการกู้ยืมเงินกับ PopCash จะค่อนข้างดีกว่าและมีความปลอดภัยมากกว่า

ส่องวงเงินให้กู้สูงสุดจากแอพเงินด่วนออนไลน์อย่าง PopCash

เนื่องจากการสมัครกู้ยืมเงินผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์อย่าง PopCash เป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบทำให้ในเรื่องของวงเงินอนุมัติผ่านแอพยืมเงินด่วนจะไม่สูงมากนัก โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดจะอยู่ที่ 20,000 บาท และวงเงินอนุมัติต่ำสุดจาก PopCash จะอยู่ที่ 3,000 บาทเท่านั้น ซึ่งหากท่านสนใจสมัครสินเชื่อ popcash ท่านจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อนเพื่อที่ท่านจะได้ทราบความเสี่ยงที่อาจจะตามมาหากท่านทำการสมัครสินเชื่อเงินด่วน PopCash โดยการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้ท่านอาจจะต้องทำการหารีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่ได้ทำการสมัครกู้ยืมเงินผ่านแอพกู้เงินออนไลน์ PopCash เพราะหากท่านทำการตรวจสอบข้อมูลจากตัวแอพ PopCash เพียงอย่างเดียวท่านจะได้แค่ข้อมูลแค่ในส่วนของผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียว

เช็คระยะเวลาในการผ่อนชำระแอพเงินด่วนออนไลน์ PopCash

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระแอพเงินด่วนออนไลน์ PopCash นั้นผู้สมัครจะมีระยะเวลาในการผ่อนตั้งแต่ 91 – 365 วัน หรือหากคิดงวดการผ่อนชำระสินเชื่อ popcash แบบรายเดือนจะอยู่ที่ 3 – 12 เดือน โดยระยะเวลาในการผ่อนชำระการกู้ยืมเงินออนไลน์ตัวดังกล่าวนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ท่านได้รับอนุมัติอีกที และในส่วนของการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อออนไลน์ PopCash นั้นในเบื้องต้นทางผู้ให้บริการได้ระบุไว้ว่าแอพกู้เงินออนไลน์ตัวดังกล่าวนี้จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 22% ต่อปี แต่ทั้งนี้แล้วเราไม่มีทางรับรู้ได้เลยว่าหากทำการสมัครสินเชื่อออนไลน์ PopCash จะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่เพราะสินเชื่อตัวดังกล่าวนี้เป็นบริการเงินด่วนนอกระบบที่ไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองและกำหนดการคิดอัตราดอกเบี้ย

แนะนำสินเชื่อทางการเงินอื่นๆ

samsung finance ให้ลูกค้าผ่อนมือถือตอนนี้มีดอกไม่แพง
เงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 18.7% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 24 เดือน
สินเชื่อข้าราชการ 2566 ลงทะเบียนง่ายๆ เพียงทำงานราชการ
เงินเดือน
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริมต้น MRR + 2.75% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 240 เดือน
Scroll to Top